به اتول 118 خوش آمدید
مشخصات آگهی

نمایندگی ایران خودرو 3069 كامران منصوري ترشيزي

نمایندگی ایران خودرو 3069 كامران منصوري ترشيزي
نمایندگی ایران خودرو كامران منصوري ترشيزي
کدنمایندگی : ۳۰۶۹
فکس نمایندگی : ۵۷۷۲۸۰۰۶


به روز شده: شنبه, 28 اسفند 1395


متاسفانه این آگهی منقضی شده است
شماره : 1032
1729 بازدید
1395/12/28
تازه های نمایندگیهای ایرانخودرو - نمایندگی فروش و خدمات

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو کد 3067 نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو کد ۳۰۶۷ راستی ... خراسان رضوي - جعفر راستی اول , تلفن : ۰۹۱۵۵۷۲۳۰۰۱ ۰۵۱۴۴۴۵۶۳۰۰ 97/11/09
نمایندگی ایران خودرو 4026 جواد تشكري بافقي نمایندگی ایران خودرو جواد تشكري بافقي کدنمایندگی : ۴۰۲۶ فکس نمایندگی : ۳۲۴۳۲۳۷ ... يزد - جواد تشكري بافقي , تلفن : ۰۳۵۳۲۴۳۱۹۲۲-۳۲۴۳۱۹۳۳ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4016 محمدحسين كاظمي پوراشكذري نمایندگی ایران خودرو محمدحسين كاظمي پوراشكذري کدنمایندگی : ۴۰۱۶ فکس نمایندگی ... يزد - محمدحسين كاظمي پوراشكذري , تلفن : ۰۳۵۳۲۷۲۵۰۱۰-۳۲۷۲۵۰۱۱-۳۲۷۲۶۰۱۱ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4007 سيد علي ساداتي	نمایندگی ایران خودرو سيد علي ساداتي کدنمایندگی : ۴۰۰۷ فکس نمایندگی : ۳۲۲۲۵۸۰ ... يزد - سيد علي ساداتي , تلفن : ۰۳۵۳۲۲۲۴۹۹۴-۳۷۲۳۴۰۰۷ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4020 سيدكمال شمس الديني اردكاني	نمایندگی ایران خودرو سيدكمال شمس الديني اردكاني کدنمایندگی : ۴۰۲۰ فکس نمایندگ ... يزد - سيدكمال شمس الديني اردكاني , تلفن : ۰۳۵۳۲۲۳۰۱۰۱-۳۲۲۳۲۱۱۱-۳۲۲۳۳۴۰۰ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4017 فرهاد امير دو سرا نمایندگی ایران خودرو فرهاد امير دو سرا کدنمایندگی : ۴۰۱۷ فکس نمایندگی : ۳۶۲۳۶ ... يزد - فرهاد امير دو سرا , تلفن : ۰۳۵۳۶۲۳۵۰۴۱-۳۶۲۳۷۲۹۲-۳۶۲۸۱۲۲۰ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4002 سيد محسن جليلي	نمایندگی ایران خودرو سيد محسن جليلي کدنمایندگی :۴۰۰۲ فکس نمایندگی : ۳۷۲۴۷۴۵۴ ... يزد - سيد محسن جليلي , تلفن : ۰۳۵۳۷۲۴۴۸۰۰-۱,۳۷۲۵۲۱۱۱ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4022 مصطفي فراشاهي نژاد	نمایندگی ایران خودرو مصطفي فراشاهي نژاد کدنمایندگی : ۴۰۲۲ فکس نمایندگی : ۳۶۲ ... يزد - مصطفي فراشاهي نژاد , تلفن : ۰۳۵۳۶۲۰۱۵۵۰-۲ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4006 مهدي جعفري نژادهنزائي	نمایندگی ایران خودرو مهدي جعفري نژادهنزائي کدنمایندگی : ۴۰۰۶ فکس نمایندگی : ... يزد - مهدي جعفري نژادهنزائي , تلفن : ۰۳۵۳۸۲۲۱۰۸۸-۹۰ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4019 ابراهيم ايرانمنش پور كرماني	نمایندگی ایران خودرو ابراهيم ايرانمنش پور كرماني کدنمایندگی : ۴۰۱۹ فکس نماین ... يزد - ابراهيم ايرانمنش پور كرماني , تلفن : ۰۳۵۳۸۲۵۵۰۱۱-۳۸۲۵۵۲۸۱-۳۸۲۵۵۲۸ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4027 احمد زحمتكش	نمایندگی ایران خودرو احمد زحمتكش کدنمایندگی : ۴۰۲۷ فکس نمایندگی : ۳۷۲۳۲۳۲۹ ... يزد - احمد زحمتكش , تلفن : ۰۳۵۳۷۲۰۲۳۳۸ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4024 مهدي دهقان بنادكي نمایندگی ایران خودرو مهدي دهقان بنادكي کدنمایندگی : ۴۰۲۴ فکس نمایندگی : ۳۷۲۱۲ ... يزد - مهدي دهقان بنادكي , تلفن : ۰۳۵۳۷۲۱۱۵۲۹-۳۷۲۳۷۸۶۵ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4023 محمدمهدي توكلي بامكان	نمایندگی ایران خودرو محمدمهدي توكلي بامكان کدنمایندگی : ۴۰۲۳ فکس نمایندگی : ... يزد - محمدمهدي توكلي بامكان , تلفن : ۰۳۵۳۷۲۲۹۷۲۲-۳۷۲۲۹۷۲۳ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4014 مهدي كربلائيان نمایندگی ایران خودرو مهدي كربلائيان کدنمایندگی : ۴۰۱۴ فکس نمایندگی : ۳۵۲۲۱۲۹۸ ... يزد - مهدي كربلائيان , تلفن : ۰۳۵۳۵۲۵۲۵۶۵-۳۵۲۲۳۳۶۳ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 4008 سيدعلي حسيني پور هدش نمایندگی ایران خودرو سيدعلي حسيني پور هدش کدنمایندگی : ۴۰۰۸ فکس نمایندگی : ۳۷۲ ... يزد - سيدعلي حسيني پور هدش , تلفن : ۰۳۵۳۷۲۱۳۱۳۲-۳۷۲۱۷۰۰۷-۳۷۲۱۸۰۰۹ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 1505 محمد عليزاده سرو	نمایندگی ایران خودرو محمد عليزاده سرو کدنمایندگی : ۱۵۰۵ فکس نمایندگی : ۳۴۵۰۴۷ ... همدان - محمد عليزاده سرو , تلفن : ۰۸۱۳۴۵۰۲۸۲۷ 95/12/25
نمایندگی ایران خودرو 1521 غلامعلي عباسي همداني	نمایندگی ایران خودرو غلامعلي عباسي همداني کدنمایندگی : ۱۵۲۱ فکس نمایندگی : ۳ ... همدان - غلامعلي عباسي همداني , تلفن : ۰۸۱۳۶۲۲۶۷۵۷-۹ 95/12/25


بنر