به اتول 118 خوش آمدید
مشخصات آگهی

نمایندگی سایپا محمود قاسميان

silver

نمایندگی سایپا محمود قاسميان
کدنمایندگی : ۳۲۹۴
فکس نمایندگی : ۳۵۲۱۴۹۱۰


به روز شده: دوشنبه, 14 فروردين 1396


اطلاعات تماس
نام مسئول: محمود قاسميان
تلفن ثابت: 35241030 - 35241040 - 031
تلفن همراه:
آدرس ایمیل: پست الکترونیک
تاریخ انقضاء: جمعه, 13 دی 1398
موقعیت آگهی: اصفهان
آدرس: استان اصفهان- شهر خوراسگان- خ جي شرقي - بعد از فلكه خوراسگان روبروي مسجدالمهدي
شماره : 1121
3829 بازدید
1396/01/14

ارسال پیام به محمود قاسميان
نام شما: *
ایمیل شما: *
تلفن تماس شما:
پیام: *


تازه های نمایندگیهای سایپا - نمایندگی فروش و خدمات

نمایندگی سایپا محمود قاسميان نمایندگی سایپا محمود قاسميان کدنمایندگی : ۳۲۹۴ فکس نمایندگی : ۳۵۲۱۴۹۱۰ ... اصفهان - محمود قاسميان , تلفن : ۳۵۲۴۱۰۳۰ - ۳۵۲۴۱۰۴۰ - ۰۳۱ 96/01/14
نمایندگی سایپا ۴۴۰۴ اسكندر قديري نمایندگی سایپا اسكندر قديري کدنمایندگی :۴۴۰۴ فکس نمایندگی : ۳۳۳۳۵۳۴۰ ... چهارمحال بختياري - اسكندر قديري , تلفن : ۳۳۳۳۰۲۴۶ - ۳۳۳۳۰۲۴۷ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۴۴۰۲ علي بويري منجي کدنمایندگی : ۴۴۰۲ فکس نمایندگی : ۳۴۴۴۰۰۵۰ شركت كلاريدك ... چهارمحال بختياري - علي بويري منجي , تلفن : ۳۴۴۴۳۰۰۷ - ۳۴۴۴۸۵۳۶ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۴۴۰۳ رسول بهرامي نمایندگی سایپا رسول بهرامي کدنمایندگی : ۴۴۰۳ فکس نمایندگی : ۳۳۲۳۰۱۰۹ ... چهارمحال بختياري - رسول بهرامي , تلفن : ۳۳۲۳۰۱۰۸ - ۳۳۲۳۰۱۰۹ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۴۴۰۱ الياس اسكندري نمایندگی سایپا الياس اسكندري کدنمایندگی : ۴۴۰۱ فکس نمایندگی : ۳۴۲۲۹۹۹۹ ... چهارمحال بختياري - الياس اسكندري , تلفن : ۳۴۲۲۸۸۸۸ - ۳۴۲۳۶۳۰۰ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۳۶۳ زال محمودي نمایندگی سایپا زال محمودي کدنمایندگی : ۳۶۳ فکس نمایندگی : ۳۲۲۷۴۴۱۳ ... چهارمحال بختياري - زال محمودي , تلفن : ۳۲۲۷۲۳۶۰ - ۳۲۲۷۲۰۸۲ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۳۶۱ نعمت اله بهامين وحسن كريميان نمایندگی سایپا نعمت اله بهامين وحسن كريميان کدنمایندگی : ۳۶۱ فکس نمایندگی : ۳۳ ... چهارمحال بختياري - نعمت اله بهامين وحسن كريميان , تلفن : ۳۳۳۴۶۸۲۰ - ۳۳۳۴۶۸۲۲ - ۰۳۸ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۷۶۸ سیدرضا حیدری خورمیزی نمایندگی سایپا سیدرضا حیدری خورمیزی کدنمایندگی : ۵۷۶۸ فکس نمایندگی : ــــ ... يزد - سیدرضا حیدری خورمیزی , تلفن : ۳۲۶۳۲۹۱۹ - ۳۲۶۳۲۹۱۸ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۹ محمد خانزائي نمایندگی سایپا محمد خانزائي کدنمایندگی : ۵۳۱۹ فکس نمایندگی : ۳۲۵۲۳۳۹۲ ... يزد - نمایندگی سایپا محمد خانزائي , تلفن : ۳۲۵۲۱۰۰۷ - ۳۲۵۲۴۸۸۷ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۵ سيدمحمد هاشميان نمایندگی سایپا سيدمحمد هاشميان کدنمایندگی : ۵۳۱۵ فکس نمایندگی : ۳۸۲۱۹۸۰۰ شركت ... يزد - سيدمحمد هاشميان , تلفن : ۳۸۲۱۹۹۰۰ - ۳۸۲۱۹۹۰۱ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۷ حسين تقوي نمایندگی سایپا حسين تقوي کدنمایندگی : ۵۳۱۷ فکس نمایندگی : ۳۸۲۴۶۹۳۷ ... يزد - حسين تقوي , تلفن : ۳۸۲۴۴۴۷۰ - ۳۸۲۴۴۴۷۱ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۶ محمود زارع بيدكي نمایندگی سایپا محمود زارع بيدكي کدنمایندگی : ۵۳۱۶ فکس نمایندگی : ۳۲۵۳۰۲۴۳ ... يزد - محمود زارع بيدكي , تلفن : ۳۲۵۲۹۶۶۷ - ۳۲۵۲۹۶۶۶ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۴ امير ضرابيان نمایندگی سایپا امير ضرابيان کدنمایندگی : ۵۳۱۴ فکس نمایندگی : ۳۷۲۰۴۴۴۴ شركت خ ... يزد - امير ضرابيان , تلفن : ۳۷۲۰۶۰۰۰ - ۳۷۲۰۴۰۰۰ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۳ ناصر خورشيدي نمایندگی سایپا ناصر خورشيدي کدنمایندگی : ۵۳۱۳ فکس نمایندگی : ۳۵۲۴۲۶۶۲ ... يزد - ناصر خورشيدي , تلفن : ۳۵۲۴۲۶۶۳ - ۳۵۲۴۵۹۹۹ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۲ محمدرضا كاظمي پوراشكذري نمایندگی سایپا محمدرضا كاظمي پوراشكذري کدنمایندگی : ۵۳۱۲ فکس نمایندگی : ۳۲۷۲۶۰ ... يزد - محمدرضا كاظمي پوراشكذري , تلفن : ۳۲۷۲۲۵۷۰ - ۳۲۷۲۶۰۸۱ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۰۸ مهدي عبدلي نمایندگی سایپا مهدي عبدلي کدنمایندگی : ۵۳۰۸ فکس نمایندگی : ۳۲۵۲۹۰۱۱ ... يزد - مهدي عبدلي , تلفن : ۳۲۵۲۹۰۱۰ - ۳۲۵۲۹۰۱۲ - ۰۳۵ 96/01/27
نمایندگی سایپا ۵۳۱۱ علي بمان غنيان نمایندگی سایپا علي بمان غنيان کدنمایندگی : ۵۳۱۱ فکس نمایندگی : ۳۷۲۱۴۸۴۴ ... يزد - علي بمان غنيان , تلفن : ۳۷۲۲۵۶۵۷ - ۳۷۲۱۱۷۰۳ - ۰۳۵ 96/01/27


بنر