به اتول 118 خوش آمدید
مشخصات آگهی

محصولات ايران خودرو و سايپا

محصولات ايران خودرو و سايپا
محصولات ايران خودرو و سايپا

@ikcoproduct

#برلیانس #H230 #اتوماتیک و #دنده ایی مدل 96 #اقساطی موجود است
اقساط دو ساله و سه ساله , سند بنام مشتری از ابتدا و در رهن



به روز شده: سه شنبه, 21 فروردين 1397


اطلاعات تماس
نام مسئول: عینی
تلفن ثابت: 09195426422
تلفن همراه: 09195426422
آدرس ایمیل: پست الکترونیک
تاریخ انقضاء: جمعه, 21 ارديبهشت 1397
موقعیت آگهی: اصفهان
آدرس:
شماره : 3371
120 بازدید
1397/01/21

ارسال پیام به عینی
نام شما: *
ایمیل شما: *
تلفن تماس شما:
پیام: *


تازه های نمایندگیهای ایرانخودرو - نمایندگی فروش و خدمات

محصولات ايران خودرو و سايپا محصولات ايران خودرو و سايپا @ikcoproduct #برلیانس #H۲۳۰ #اتوماتیک و #دنده ... اصفهان - عینی , تلفن : ۰۹۱۹۵۴۲۶۴۲۲ ۰۹۱۹۵۴۲۶۴۲۲ 97/01/21
نمایندگی ایران خودرو 3090 محمدرضا شهرياري زاده نمایندگی ایران خودرو محمدرضا شهرياري زاده کدنمایندگی : ۳۰۹۰ فکس نمایندگی : ۳۲۵ ... خراسان جنوبي - محمدرضا شهرياري زاده , تلفن : ۰۵۶۳۲۵۹۵۱۹۱-۳۲۵۹۵۱۹۲ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3009 سيدمحمدحسين جوادزاده نمایندگی ایران خودرو سيدمحمدحسين جوادزاده کدنمایندگی : ۳۰۰۹ فکس نمایندگی : ۳۲۵ ... خراسان جنوبي - سيدمحمدحسين جوادزاده , تلفن : ۰۵۶۳۲۵۲۱۱۱۸-۳۲۵۲۶۴۰۰-۱ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3037 محمد قاسمي نمایندگی ایران خودرو محمد قاسمي کدنمایندگی : ۳۰۳۷ فکس نمایندگی : ۳۲۶۲۴۱۳۴ ... خراسان جنوبي - محمد قاسمي , تلفن : ۰۵۶۳۲۶۲۴۱۳۳ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3034 علي مقيم زاده نمایندگی ایران خودرو علي مقيم زاده کدنمایندگی : ۳۰۳۴ فکس نمایندگی : ۳۲۷۷۵۶۵۶ ... خراسان جنوبي - علي مقيم زاده , تلفن : ۰۵۶۳۲۷۷۲۶۴۱ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3033 حميد گلكار مقدم نمایندگی ایران خودرو حميد گلكار مقدم کدنمایندگی : ۳۰۳۳ فکس نمایندگی : ۳۲۵۲۷۰۷۹ ... خراسان جنوبي - حميد گلكار مقدم , تلفن : ۰۵۶۳۲۵۲۲۷۷۱-۳۲۵۲۳۹۳۲ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3007 سيدعزيزاله اميني	نمایندگی ایران خودرو سيدعزيزاله اميني کدنمایندگی : ۳۰۰۷ فکس نمایندگی : ۳۲۷۲۴۷ ... خراسان جنوبي - سيدعزيزاله اميني , تلفن : ۳۲۷۲۴۷۵۷-۸ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3029 عباس برقي نمایندگی ایران خودرو عباس برقي کدنمایندگی : ۳۰۲۹ فکس نمایندگی : ــــ ... خراسان جنوبي - عباس برقي , تلفن : ۰۵۶۳۲۸۲۶۶۸۵-۳۲۸۲۸۴۱۰ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3046 احمد عبدي	نمایندگی ایران خودرو احمد عبدي کدنمایندگی : ۳۰۴۶ فکس نمایندگی : ۳۲۲۳۳۱۸۵ ... خراسان جنوبي - احمد عبدي , تلفن : ۰۵۱۳۲۲۳۳۱۸۳-۴ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3102 محمدرضا حاجي پور	نمایندگی ایران خودرو محمدرضا حاجي پور کدنمایندگی : ۳۱۰۲ فکس نمایندگی : ۳۲۳۳۸۴ ... خراسان جنوبي - محمدرضا حاجي پور , تلفن : ۰۵۶۳۲۳۳۸۴۲۰-۴ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3083 محمدرضا كريم زاده	نمایندگی ایران خودرو محمدرضا كريم زاده کدنمایندگی : ۳۰۸۳ فکس نمایندگی : ۳۲۲۳ ... خراسان جنوبي - محمدرضا كريم زاده , تلفن : ۰۵۶۳۲۲۳۵۳۹۰-۲ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3005 محمد تقي كاشاني نمایندگی ایران خودرو محمد تقي كاشاني کدنمایندگی : ۳۰۰۵ فکس نمایندگی : ۳۲۲۲۸۶۶ ... خراسان جنوبي - محمد تقي كاشاني , تلفن : ۰۵۶۳۲۲۲۴۸۴۴-۳۲۲۲۴۸۷۷-۳۲۲۲۴۸۸۶ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3069 كامران منصوري ترشيزي نمایندگی ایران خودرو كامران منصوري ترشيزي کدنمایندگی : ۳۰۶۹ فکس نمایندگی : ۵۷۷ ... خراسان رضوي - كامران منصوري ترشيزي , تلفن : ۰۵۱۵۷۷۲۸۰۰۳-۵ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3065 عليرضا كفاش زاده	نمایندگی ایران خودرو عليرضا كفاش زاده کدنمایندگی : ۳۰۶۵ فکس نمایندگی : ۵۶۵۲۶ ... خراسان رضوي - عليرضا كفاش زاده , تلفن : ۰۵۱۵۶۵۲۳۰۶۵-۵۶۵۲۶۰۵۵ 95/12/28
نمایندگی ایران خودرو 3087 حميدرضا مهدوي نژاد	نمایندگی ایران خودرو حميدرضا مهدوي نژاد کدنمایندگی : ۳۰۸۷ فکس نمایندگی : ۴۵۲ ... خراسان رضوي - حميدرضا مهدوي نژاد , تلفن : ۰۵۱۴۵۲۲۲۲۲۵ 95/12/26
نمایندگی ایران خودرو 3049 محسن رمضان پورمحمدآبادي نمایندگی ایران خودرو محسن رمضان پورمحمدآبادي کدنمایندگی : ۳۰۴۹ فکس نمایندگی : ... خراسان رضوي - محسن رمضان پورمحمدآبادي , تلفن : ۰۵۱۳۴۵۲۷۵۳۰-۲ 95/12/26
نمایندگی ایران خودرو محمد زحمتكش-3017 نمایندگی ایران خودرو محمد زحمتكش کدنمایندگی : ۳۰۱۷ فکس نمایندگی : ۳۴۶۲۴۳۴۱ ... خراسان رضوي - محمد زحمتكش , تلفن : ۰۵۱۳۴۶۲۴۳۴۲-۴ 95/12/26


بنر