به اتول 118 خوش آمدید

طرح جدید پیش فروش کیا سراتو 2000 - (مشارکت در تولید)

طرح جدید پیش فروش کیا سراتو 2000 - (مشارکت در تولید)

شرکت خودروسازی سایپا طرح جدید پیش فروش کیا سراتو 2000 به صورت محدود از امروز آغاز خواهد کرد.

seratoo2000-02-17

به نقل از ایران جیب، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید سراتو به صورت محدود مطابق جدول ذیل جاری میگردد:

 

خودرو

سراتو 2000

پیش پرداخت (تومان) 75/000/000
سود مشارکت 12%
سود انصراف 10%
زمان ارسال دعوتنامه خرداد 97