به اتول 118 خوش آمدید

مرحله دوم فروش قطعی هایما S7 توربو - خرداد 97

مرحله دوم فروش قطعی هایما S7 توربو - خرداد 97

مرحله دوم فروش قطعی هایما توربو S7 از سوی گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد.

hayma-torbo-s7-03-28

به نقل از ایران جیب، فروش قطعی دو مرحله ای (مشارکت در تولید) خودروی هایما S7 توربو از روز یکشنبه مورخ 97/03/27 تا زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول زیر اعلام می گردد:
hayma-torbo-s7-1-03-28

نکات بخشنامه :
-1
در این بخشنامه، امکان صلح و خرید انصرافی وجود ندارد.
-2
در این بخشنامه پرداخت بهاي خودرو در دو مرحله مطابق جدل پیوست انجام خواهد شد.
-3
واریز ودیعه دوم یک ماه پس از ثبت نام از تاریخ 31 تیر الی 7 مردادماه 1397 می باشد.
-4
در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه از هر خودرو می باشد .