به اتول 118 خوش آمدید

تیگو 7 با اعلام قیمت جدید از مدیران خودرو به فروش می رسد

تیگو 7 با اعلام قیمت جدید از مدیران خودرو به فروش می رسد

با توجه به قیمت ارز قیمت جدید چری تیگو 7 اعلام شد.

tiggo7-04-02

به نقل ازایران جیب ، براساس بخشنامه جدید شرکت مدیران خودرو، قیمت چری تیگو7 به شرح جدول ذیل تغییر یافته است:

 

مدل خودرو

قیمت قبل

قیمت جدید

تیگو 7 156/900/000 172/600/000