به اتول 118 خوش آمدید

اصلاحیه شرایط جدید فروش محصولات ایران خودرو با قیمت قطعی - تیر 97

اصلاحیه شرایط جدید فروش محصولات ایران خودرو با قیمت قطعی - تیر 97

اصلاحیه دور جدید فروش محصولات ایران خودرو با قیمت قطعی ویژه تیرماه 97 اعلام شد.

eslahieh-ir-khodro-97-04-02

در بخشنامه اعلام شده جدید ، با توجه به لزوم تسهیل در فرایند ثبت نام خودرو، فروش خودرو ها در 6 گروه به ترتیب ذیل انجام می شود:

گروه یک: از تاریخ 02/04/97

گروه دو: از تاریخ 03/04/97

گروه سه: از تاریخ 04/04/97

گروه چهار: از تاریخ 05/04/97

گروه پنج: از تاریخ 06/04/97

گروه شش: از تاریخ 09/04/97

به نقل از ایران جیب ، این بخشنامه فروش قطعی دو مرحله اي(مشارکت در تولید) از روز شنبه مورخ 97/04/02 تا زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

eslahieh-ir khodro1-97-04-02

نکات بخشنامه :

- امکان صلح و خرید انصرافی وجود ندارد.

- پرداخت بهاي خودرو در دومرحله مطابق جدل پیوست انجام خواهد شد. واریز ودیعه دوم یک ماه پس از ثبت نام از تاریخ 1 الی 10 مرداد ماه 1397 می باشد.

- هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو می باشد.

- امکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً براي مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد.

- ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی امکان پذیر خواهد بود.

- در صورت عدم پرداخت ودیعه دوم قرارداد غیر فعال شده ووجه مشتري بدون سود مشارکت مسترد می گردد.

- سود مشارکتی 12 درصدي از زمان تکمیل وجه به کل وجوه پرداختی مشتري تعلق گرفته و در هنگام صدور فاکتور پرداخت می شود.